Sebestyén Anita -tanító

„Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki noszogat,
ösztökél és fölsegít a következő lépcsőfokra”

Rather
Sebestyén Anita

Kedves Olvasó!

Ezúton szeretnék bemutatkozni, mint a 2021-2022-es tanév első osztályos tanítója.


Tanítói diplomámat 2009-ben szereztem magyar nyelv – és irodalom műveltségi területen. Jelenleg a Kaposvári Egyetem végzős hallgatója vagyok Gyógypedagógia szakon – Tanulásban Akadályozottak Pedagógusa és Pszichopedagógus szakirányban. A Cikói Perczel Mór Általános Iskolában 2019 szeptemberétől dolgozom. Jelenleg 4. osztályos oszályfőnökként tevékenykedem ebben az intézményben.

Munkám során mindig fontosnak tartottam a játékos, kreatív foglalkozásokat és a különböző projektek megvalósítását, valamint az IKT eszközök folyamatos alkalmazását, amivel még jobban felkelthetem a gyerekek érdeklődését. Így erősítem és mélyítem el a gyerekek megszerzett tudását.
A tanulásban képességeiknek megfelelően segítem, támogatom őket. Arra törekszem, hogy sokféle eszköz segítségével, tapasztalati úton tanuljanak a diákjaim, valamint figyelembe veszem a gyerekek életkori sajátosságait is, hiszen kislányom édesanyjaként is jól ismerem ezeket.
Osztályfőnökként az óráimat szeretném változatossá tenni és élményekkel gazdagítani, hogy a gyerekek szeressenek tanulni és minden nap örömmel jöjjenek iskolába.
Fontos számomra a szeretetteljes, családias légkör kialakítása és a szülőkkel való kölcsönös, tiszteletteljes együttműködés.
Célom, hogy tanítványaim biztos alapokra tegyenek szert és értékeknek megfelelő nevelésben részesüljenek.
Az óvodából iskolába történő átszoktatás megkönnyítése érdekében sok játékot, mesét és bábozást tervezek. Ehhez egy társállatkát is szeretnék segítségül hívni, aki az osztály közös állatkája lenne. Mindezekkel nyugodt és örömteli ismeretszerzést kívánok biztosítani kis tanítványaim számára.

Szeretettel várom elsős diákjaimat!