Az első iskola Cikón 1870-ben épült. A helyi iskolaügy 150 éves múltra tekint vissza. Intézményünk neve Cikói Perczel Mór Általános Iskola, működését 5 épület szolgálja.

Tanulóink nem csak cikói lakosú gyerekek, társulási megállapodás keretében Mőcsény, Grábóc települések tanulóit is ellátjuk, de egyre többen érkeznek hozzánk Bonyhádról és Bátaapátiból is. Iskolánk 8 osztályos általános iskola, minden évfolyamon egy-egy osztállyal. Iskolánk német nemzetiségi intézmény, heti óraszámuk a gyerekeknek 5 óra német és egy nemzetiségi népismeret.

A Szülői Munkaközösséggel, helyi civil szervezetekkel, illetve a Községi Önkormányzattal, Német Nemzetiségi Önkormányzattal jó kapcsolatot ápolunk.

Zsáktelepülés lévén, sajnos magas a munkanélküliség aránya a lakosság körében, a hátrányos helyzetű tanulóink száma alacsony.

Tantestületünk 10 fő pedagógusból áll, és 4 óraadó kolléga segíti a mindennapi munkát. Jól képzett, több diplomás pedagógusokból tevődik össze tantestületünk. Közös célunk intézményünk jó működése, ezért minden feladatot közösen oldunk meg, veszünk részt a község életében.

A tantestület tehát olyan intézményt képzel el távlatosan, amely képes a társadalmi elvárásoknak megfelelően ellátni a helyi közösség számára fontos nevelési-oktatási feladatokat, amely jó alapot vet, mire lehet építeni. A kompetencia alapú oktatás bevezetésével, a programcsomagok szemléletmódjával és tevékenységrendszerével hatékonyan hozzájárulunk tanulóink kulcskompetenciájának fejlesztéséhez, amely jó alapot szolgáltat számukra az élethosszig tartó tanulás megalapozásához, a sikeresebb munkaerő piaci elhelyezkedéshez.

Iskolánk tárgyi feltételei kimagaslóak, hírneve szűkebb és tágabb környezetében is növekszik, pedagógusaink továbbképzéseken, újabb diplomát adó képzéseken olyan pedagógiai tudásra tesznek szert, melyek növelik szakmai presztízsüket más iskolákkal szemben. 9 tanterem + egy fejlesztő szoba+ tornaszoba áll a tanulók rendelkezésére. A kiscsoportos fejlesztéshez szükséges eszközök szintén rendelkezésemre állnak, fejlesztő szobánk jól felszerelt.

Iskolánk testvérkapcsolata a németországi Dautphetal településsel 20 éves múltra tekint vissza.