Cikói Tehetséges Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány

1. Az alapítvány elnevezése:

A Cikói Tehetséges Általános Iskolás Tanulók Támogatásáért Alapítvány

2. Az alapítvány céljai:

Az iskola tehetséggondozó tevékenységi körének bővítésével hatékonyabban felkarolni a továbbtanulni szándékozókat annak érdekében, hogy elhelyezkedésük biztosítottabb legyen.

  • További tehetséggondozó szakkörök indítása, illetve a meglévők bővítése, hatékonyságuk növelése.
  • Idegen nyelvből a legjobbakat eljuttatni az alapfokú nyelvvizsgáig.
  • Szakköreink eszközállományának kiegészítése olyan felszerelési tárgyakkal, amelyek lehetővé teszik tanórákon és szakkörökön a korszerű ismeretek oktatását.
  • A továbbtanulóknak célirányos felvételi előkészítőket kívánunk szervezni, illetve ilyen képzésben való részvételüket támogatjuk.
  • Kisebb csoportokban szándékozunk indítani speciális tehetséggondozó foglalkozásokat.
  • A tehetséggondozási munkában a legkiemelkedőbbek jutalmazása.
  • Az iskolakezdést segítendő, az alapítvány a tankönyvek és füzetcsomagok beszerzéséhez anyagi lehetőségeinek függvényében hozzájárulhat.
  • Tanulmányi kirándulást, országjárást, múzeum-, hangverseny- és színházlátogatást szervezhet.

Az alapítvány a közhasznú tevékenységet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek támogatásáról és működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján végzi.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

  • szociális tevékenység,
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.