Igazgatói köszöntő

Kedves Látogató!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt a Cikói Perczel Mór Általános Iskola honlapján! Kérem ismerkedjen meg iskolánk programjaival, egyéni arculatával, kiváló pedagógusaink és diákjaink által elért eredményekkel az oldalon megjelenő naprakész információk segítségével!

— Hernerné Szőts Hajnalka, intézményvezető

Iskolánkban szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.

Intézményünk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit. Tanulóinkat olyan légkörben neveljük, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek.

Pedagógiai tevékenységünk középpontjába az emberközpontú nevelést állítjuk. Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása.

Pedagógusaink számára fontos a tanulás szeretetének kialakítása, a személyes fejlődésnek, egyéni képességeknek a kibontakoztatása és folyamatos művelése. Színes, változatos programokkal összetartó közösséget formálunk. Iskolánk egyik fő profilja a német nemzetiségi oktatás, kiemelt feladatnak tekintjük, hogy kialakítsuk tanulóinkban az igényt az egészséges életmód és környezettudatos értékrend iránt. Iskolánk a nemzetiségi nevelés keretében heti egy órában német nemzetiségi táncot is tanít, alsós- és felsős tánccsoportunk az iskolai és községi rendezvények állandó szereplője.

Gyűjtsön és kapjon minél több információt rólunk honlapunkon keresztül! Kívánom, hogy hasznos és érdekes perceket töltsön el böngészéssel, és gyakran látogasson vissza hozzánk! Kellemes időtöltést!