Nemzetiségi iskola

Intézményünk fő profilja a nemzetiségi német nyelvoktatás, tehetséggondozás, valamint a nemzetiségi hagyományok és kultúra ápolása. Tanulóink már első osztálytól kezdve heti 5 tanórában ismerkednek a német nyelvvel. Kompetenciafejlesztés keretében az egyéni igényeket figyelembe véve a hagyományos és a modern pedagógiai eszközöket ötvözve tanítjuk diákjainkat. A tehetséges felső tagozatos diákjaink számára ingyen lehetőséget biztosítunk az alapfokú nyelvvizsgára történő felkészülésre is.

Iskolánk jó kapcsolatot ápol a településen élő német ajkú lakossággal, valamint a nemzetiségi hagyományokért felelős német nemzetiségi önkormányzattal is. Az intézmény keretein belül tanulóink néptánc-oktatásban részesülnek. A nemzetiségi népismeret tantárgy jó lehetőséget biztosít a hagyományok megismerésére, továbbadására.

A nyelvgyakorlásra a különböző szépkiejtési, valamint egyéb nyelvi versenyeken kívül lehetőség nyílik a németországi partnervárosunkkal kialakított cserediák kapcsolat által is. Ez a testvérkapcsolat több mint 20 évre tekint vissza, s ennek keretében számtalan alkalommal fogadtunk már dautphetali diákokat iskolánkban, illetve vendégeskedtünk náluk.

Iskolánk rendszeres résztvevői a település nemzetiségi hagyományait őrző programjainak, rendezvényeinek pl. Márton-napi lampionos felvonulás, nemzetiségi nap, Német Gála stb.

Tehetséges diákjaink minden tanév végén ösztöndíjban részesülnek, melyhez a helyi német nemzetiségi önkormányzat biztosítja az anyagi fedezetet.