Covid-19 eljárásrend

SZÜLŐKNEK:

 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban
 • voltak-e külföldön,
 • gyermek volt-e lázas,fájt-e a torka, köhögött-e?
 • A gyerekeket naponta megkérdezzük(szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 • A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét.A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza,
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja,esetleges hiányzásátigazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Vagyis:

 • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
 • Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti. ( Az igények felmérése szeptember elsején történik).
 • Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen!
 • A szülői értekezleteken a szülők maszkban jelennek meg!
 • Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta felülete.
 • Az iskola teljes területére szülő előzetes egyeztetés után léphet be, kizárólag maszk viselésével.
 • A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar és diákszínjátszó foglalkozások határozatlan ideig elmaradnak.
 • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
 • Az a tanuló, pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy a kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. Az intézménynek, a fenti igazolásokat el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Az intézmények területén a közösségi terekben mind a pedagógusoknak, illetve a diákoknak kötelező a maszk viselése.
 • A 431/2020. (IX.18) Kormányrendelet alapján 2020.október 1-től a tanulók testhőmérsékletét az iskola bejáratai előtt mérjük, 37,8 fok feletti hőmérséklet esetén a tanulót nem tudjuk fogadni!

TANULÓKNAK:

 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, fokozottan figyeljünk a távolság betartására!
 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnekalaposan kezet kell mosniavagy fertőtlenítenie kell a kezét
 • Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet
 • Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezetésfertőtlenítse a kezét
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
 1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,

(beleköhögés, beletüsszentés)

 1. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
 2. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
 • Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat!Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret!Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Minden tanuló a saját tantermében tartózkodik a nap folyamán, kivéve a napközit és a délutáni foglalkozásokat!
 • Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!
 • Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal zacskót vagy uzsonnás dobozt!
 • Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata.
 • A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórau/énekkar és diákszínjátszó foglalkozások határozatlan ideig elmaradnak.
 • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
 • Az a tanuló, pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy a kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. Az intézménynek, a fenti igazolásokat el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Az intézmények területén a közösségi terekben mind a pedagógusoknak, illetve a diákoknak kötelező a maszk viselése.
 • A 431/2020. (IX.18) Kormányrendelet alapján 2020.október 1-től a tanulók testhőmérsékletét az iskola bejáratai előtt mérjük, 37,8 fok feletti hőmérséklet esetén a tanulót nem tudjuk fogadni!